Orbit

瀏覽人次: 346

Đơn vị học tập

Viện khoa học và công nghệ sáng tạo
● Khoa quản lý thông tin (hệ thạc sĩ, hệ đại học 4 năm)
● Khoa quản lý tiếp thị và Logistics (hệ thạc sĩ, hệ đại học 4 năm)
● Khoa kỹ thuật và ứng dụng IOT (hệ đại học 4 năm)
 
Viện nhân văn và khoa học xã hội
● Khoa Anh ngữ ứng dụng (hệ 4 năm)
● Khoa ứng dụng tiếng Nhật (hệ 4 năm)
● Khoa chăm sóc và giáo dục trẻ em (hệ 4 năm/hệ 2 năm)
● Khoa chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội (hệ 4 năm/hệ 2 năm)
     
Viện du lịch và khách sạn
● Khoa quản lý giải trí (hệ thạc sĩ /4 năm/2 năm)
● Khoa quản lý thể thao giải trí (hệ 4 năm)
● Khoa quản lý khách sạn (hệ 4 năm)
● Khoa thiết kế đa phương tiện và trò chơi (hệ 4 năm)
● Khoa thiết kế thời trang (hệ 4 năm/hệ 2 năm)
 
Kến thức tổng quát
● Trung tâm giáo dục đại cương.