Orbit

瀏覽人次: 363

Viện khoa học và công nghệ sáng tạo

Viện khoa học và công nghệ sáng tạo

   Viện được thành lập vào tháng 8 năm 98 . Hiện tại viện bao gồm 3 khoa ,viện : Khoa quản lý thông tin (hệ thạc sĩ,hệ đại học 4 năm) thành lập tháng 8 năm 88; Khoa quản lý Marketing và Logistics (hệ thạc sĩ, hệ đại học 4 năm,hệ 2 năm) thành lập tháng 8 năm 89; Khoa cử nhân kỹ thuật và ứng dụng IOT(hệ đại học 4 năm) thành lập tháng 8 năm 106.
  Mục tiêu của trường là đào tạo các nhân tài quản lý chuyên nghiệp với các dịch vụ đổi mới, nuôi dưỡng kĩ năng làm việc chuyên nghiệp của sinh viên, nuôi dưỡng năng lực chuyên môn của sinh viên trong việc phát triển sáng tạo, khả năng làm việc của sinh viên, tăng cường khả năng cạnh tranh nơi làm việc, đạt được mục tiêu sinh viên tốt nghiệp được nhận ngay vào nơi làm việc.

This is an image ● Khoa quản lý thông tin (hệ thạc sĩ,hệ đại học 4 năm)
● Khoa quản lý Marketing và Logistics (hệ thạc sĩ, hệ đại học 4 năm,hệ 2 năm)
● Khoa cử nhân kỹ thuật và ứng dụng IOT(hệ đại học 4 năm)